Organisatieadviesbureau in de sport

Organisatieadvies-bureau in de sport

Met Assist4Sport verbinden we onze passie met onze ambitie. Onze passie voor sport en de ambitie een bijdrage te leveren door sport duurzamer te organiseren en met sport maatschappelijke vraagstukken aan de pakken.

Organisatie ontwikkeling

Wij richten ons op de organisatie ‘achter de sport’. We zijn ervan overtuigd dat sportprestaties gebaat zijn bij effectieve en efficiënte organisaties. In de dagelijkse praktijk is de aandacht vooral gericht op sportieve resultaten en wat er ‘op het veld of op de baan’ gebeurt. De organisaties aan de achterkant zijn vaak onderbelicht. Terwijl die, indien niet goed georganiseerd, wel degelijk zijn effect (onrust, tijdverlies) op de sport en sporters heeft. Juist daarom richten wij ons hierop. Governance, sturing, organisatie inrichting, procesbeheersing en natuurlijk organisatieontwikkeling en het ontwikkelen van medewerkers. Omdat we geloven dat een effectieve en efficiënte organisatie een belangrijke voorwaarde is om (financieel) gezond te zijn, en om duurzaam en structureel sportief succes te kunnen hebben.

Sport en Maatschappij

Daarnaast werken wij aan een sterkere verbinding tussen maatschappelijke opgaven enerzijds en sport als instrument anderzijds. Denk dan aan gezondheid, het voorkomen van eenzaamheid, inclusiviteit en integratie. Voor veel sporters en sportorganisaties is het zonder meer vanzelfsprekend dat zij zich in zetten voor een mooiere samenleving. Er gebeurt dus al heel veel. Wij zien kansen om hier nog veel meer op in te zetten: omdat via sport doelgroepen bereikt worden, die op andere manieren niet of nog veel te weinig bereikt worden. Omdat sport een enorm platform heeft. Omdat sport in zichzelf al staat voor diversiteit, integratie en gezondheid. Voor publieke organisaties en het bedrijfsleven kan de sport, veel meer nog dan nu, benut worden als platform of voor activatie, om meer en duurzamer resultaat te behalen. Voor de sport lonkt hier een duurzamer, vernieuwend verdienmodel. De bereidwilligheid is er, maar de focus en richting van die activiteiten moet in onze ogen komen vanuit publieke organisaties.

Onze Werkwijze

Sport is een wereld vol passie en emotie. Dat maakt de sport zo mooi. Tegelijkertijd hebben emoties ook regelmatig de overhand in de sturing van sportorganisaties. En dat is minder mooi. Wij vinden dat je als bestuurder, als directeur en als adviseur in staat moet zijn ‘boven de emotie te staan’. Natuurlijk mag je van de sport genieten. Neemt niet weg dat je in je verantwoordelijkheid als bestuurder of manager, datgene moet doen dat nodig is om de sport voor zich te laten spreken. Ook al komt de emotie ook bij jou op kantoor of aan de bestuurstafel

Van ons mag je dan ook verwachten dat we maximaal betrokken zijn bij jouw organisatie en zeggen wat gezegd moet worden. We zoeken naar oplossingen waar we zelf van geloven dat het helpt en ook realistisch is. En als de mogelijkheid zich voordoet, nemen we ook graag zelf verantwoordelijkheid om het werk gedaan te krijgen.

Veel klussen beginnen met het begeleiden van een bijeenkomst voor het bestuur of voor een directie/directeur. Met een bijeenkomst gericht op teamontwikkeling of met een scan van (een deel van) de organisatie. Wij zijn er altijd op gericht, ongeacht de vraag, echt te begrijpen waar de organisatie voor staat, wat die organisatie kenmerkt en wat helpt. Welke inzichten, handvatten of adviezen, helpen de club of de organisatie nu verder. Wat is eerder al gedaan en bij welke ontwikkelingen kunnen we aansluiten. En daarbij proberen we niet ‘het juiste advies te geven’, maar een voor betreffende personen hanteerbaar advies. Niets vinden wij zelf frustrerender dan een ‘briljant’ advies te geven, dat vervolgens in de lade belandt. We geloven niet in een juiste oplossing of aanpak, we geloven in werkende oplossingen, energie en beweging.

Logo-Insights-Practitioner

We zijn Insights Discovery geaccrediteerd en maken hier in ons werk regelmatig gebruik van. Insights Discovery is een instrument dat op een snelle, betrouwbare en respectvolle wijze persoonlijkheidsvoorkeuren in kaart brengt, en laat zien wat deze voorkeuren doen met iemands gedrag. Denk hierbij aan ‘neem je besluiten op gevoel, of maak je een rationeel lijstje?’ en ‘wat valt jou het meeste op als je ergens bent: kijk je bij het bezoeken van een huis in de verkoop naar wat het is of kijk je naar hoe mooi het kan worden?’ Hier meer inzicht in hebben geeft ons meer handvatten om daadwerkelijk resultaat te boeken en op zo’n manier te ondersteunen dat de ontvanger er ook daadwerkelijk mee uit de voeten kan. Insights Discovery geeft bovendien een mooi manier om gericht met elkaar in gesprek te gaan over effectievere en efficiëntere samenwerking.

Onze Activiteiten

Onze expertise ligt op het terrein van governance, strategie en sturing, organisatieverandering en -ontwikkeling, samenwerking/teamontwikkeling en nieuwe verdienmodellen.

Voorbeelden van recente opdrachten:

  • In de afgelopen periode hebben wij meerdere Betaald Voetbal Organisaties (BVO’s) mogen ondersteunen in de ontwikkeling van hun organisatie.
  • We hebben samen met KNVB Expertise onderzoek gedaan naar organisatieontwikkeling (governance, kantoororganisatie, ontwikkeling van medewerkers) bij BVO’s.
  • In een grote gemeente zetten wij een programma op om sport maximaal in te zetten voor het ondersteunen van kwetsbare jongeren bij hun sociale, emotionele en fysieke gezondheid.
  • Eén van de grotere sportbonden begeleiden wij in het realiseren van een gedeeld organisatie ontwikkelplan.
  • Voor de raad van advies van een kennisinstituut hebben wij een analyse van het organisatiemodel en het sturingsmodel gemaakt.
  • Vanuit een interim rol hielpen wij een BVO met het versterken van de organisatie.

We werken niet alleen in opdracht. We zijn ook zelf aan de slag met eigen initiatieven:

We doen dit omdat we geloven dat het echt anders en beter kan. We nemen dit soort initiatieven altijd in samenwerking met mensen uit ons netwerk. Het is super inspirerend te merken dat zo veel mensen geloven in nieuwe oplossingen en organisaties. Dat het (nog) beter kan dan nu. En zo zijn wij ervan overtuigd dat in de komende twee tot drie jaar ergens de ‘maatschappelijke BVO’ zal ontstaan. Wij geloven dat er veel (nieuwe) partners voor de sport te vinden zijn door middel van ‘maatschappelijke proposities’

Team

Joscha de Vries

+31 6 513 966 57

Ik hou van sport en sporten. Van de energie die er vanuit gaat en van de emotie van winnen en verliezen. Ik geloof juist vanaf die energie dat sport een belangrijke rol kan spelen bij het aanpakken van grote vraagstukken in onze samenleving, als de toenemende ongelijkheid, integratie en gezondheid. 

Ik ben ondernemer, manager en organisatieadviseur. Mede oprichter van Hiemstra & De Vries (2004), Assist4Sport (2016), Colourful15 (2018) en Takel (2018). Initiatiefnemer van ‘de maatschappelijke BVO’.  In 2015/2016 was ik lid van lichting 1 van het Nyenrode Sports Leadership programma. Sinds eind 2016 ben ik lid van het Jeugdfonds Sport in Utrecht.

Roel Buikema

+31 6 287 840 28

Als ex prof voetballer zocht ik het in mijn tweede carrière aanvankelijk vooral buiten de sport. Maar ik ben erachter gekomen dat de sport het beste bij me past en voor mij de mooiste sector is. Ik heb 12 jaar betaald voetbal gespeeld bij achtereenvolgens Sparta, MVV, Helmond Sport, Heracles Almelo, Excelsior, Den Bosch en VVV. 

Ik ben nu actief lid van voetbal en cricket vereniging Quick in Den Haag. Na een aantal commerciële en marketing functies ben ik vier en een half jaar manager van de Ruud van Nistelrooy Foundation geweest. In 2015 ben ik aangesloten bij Hiemstra & De Vries, en heb van daaruit met Ralph en Joscha Assist4Sport opgezet.

Ralph Hanekamp

+31 6 512 342 36

Toen ik in 2008 in dienst trad bij Hiemstra & De Vries wisten Joscha en ik gelijk ‘dat we ons vak ooit in de sport zouden gaan uitoefenen’. Inmiddels ben ik mede eigenaar en actief MT-lid van Hiemstra & De Vries en hebben we Assist4Sport opgericht. Mijn focus ligt daarbij deze periode vooral op de organisatieontwikkeling in het betaald voetbal. Andere dingen volg ik op enige afstand met enige jaloezie, maar helaas heeft ook mijn dag maar 24 uur. 

In die tijd ben ik ook actief voetballer bij ASC in Oegstgeest, tennisser bij Unicum in Leiden en ben ik bestuurslid van de Leidse Sport Federatie, het officiële adviesorgaan van het college van B&W op het gebied van sport in Leiden.

Contact

Adres:

KNVB Campus #11

Woudenbergseweg 56

3707 HX Zeist

 

Contact gegevens:

Voel u vrij om contact op te nemen met een van onze teamleden.

 

KNVB Campus #11

In gesprek over onze ambities en ideeën zijn we terecht gekomen bij de KNVB campus #11. Een plek waar partijen elkaar vinden in de ambitie het voetbal in Nederland op een hoger plan te brengen. Voor ons een super ontmoetingsplek vol energie, ambitie en ideeën. Als Assist4Sport geloven wij dat we in samenwerking met anderen in staat zijn impact te hebben en het verschil te maken!